MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek 19. detsembril 2017.a. kell 16.00

 
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu üldkoosolek toimub 19. detsembril 2017.a. kell 16.00 Hotelli Strand Lahe saalis, Tammsaare pst 35, Pärnu.

Päevakorras:
1. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu 2017.a. II taotlusvooru projektitoetuste taotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
2. Ettepanek anda toetust rohkem kui 60 000 euro projektitaotluse kinnitamine
3. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2020+ muudatuste vastuvõtmine ja kinnitamine
4. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia elluviimise rakenduskava 2017-2019 muudatuste tutvustamine ja kinnitamine
5. Juhatuse volituste pikendamine
6. Muud küsimused

Päevakorras olevate dokumentidega on võimalik tutvuda MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu büroos Liiva 2C/37 ja kodulehel www.kalanduskogu.ee

Lisainfo Esta Tamm 51 49 259 info@kalanduskogu.ee

Registreeru üldkoosolekule
*
*
*
*
CAPTCHA
Kontrollkood