Huvirühm 1 - kohaliku omavalitsuse üksused

  1. Audru Vallavalitsus
  2. Häädemeeste Vallavalitsus
  3. Kihnu Vallavalitsus
  4. Tahkuranna Vallavalitsus
  5. Tõstamaa Vallavalitsus